پروژه مسکونی در زاهدان

زیر بنا : 60 هزار متر مربع موقعیت : زاهدان  با استفاده از قالب موقت گرین وافل، بلوک سقفی به طور کامل حذف و تیرچه به صورت درجا اجرا می شود.

 با استفاده از قالب موقت گرین وافل، بلوک سقفی به طور کامل حذف و تیرچه به صورت درجا اجرا می شود.