پروژه مسکونی بام سپید

کارفرما : شرکت بام زیر بنا : 26 هزار متر مربع تعداد طبقات : 22 طبقه موقعیت : تهران-سعادت آباد طراحی و اجرا با سیستم سقف گرین وافل، ترکیب دال یکطرفه و دوطرفه.

طراحی و اجرا با سیستم سقف گرین وافل، ترکیب دال یکطرفه و دوطرفه.