پروژه فرهنگی رفاهی شهید حججی اصفهان

زیر بنا : 11 هزار متر مربع موقعیت : اصفهان قالب استفاده شده در این پروژه ، یکطرفه با آکس 75 و ارتفاع30، نحوه محاسبه تیرچه به صورت اتصال گیردار و پیوسته انجام شده که باعث کاهش چشمگیر میلگرد کششی در سقف شده است نمای اکسپوز و حذف نازک کاری سقف، با توجه به کاربری […]

قالب استفاده شده در این پروژه ، یکطرفه با آکس 75 و ارتفاع30، نحوه محاسبه تیرچه به صورت اتصال گیردار و پیوسته انجام شده که باعث کاهش چشمگیر میلگرد کششی در سقف شده است نمای اکسپوز و حذف نازک کاری سقف، با توجه به کاربری این مجموعه باعث کاهش هزینه ساخت شده است وزن بتن این سقف 340کیلوگرم بر متر مربع می باشد.