پروژه الحاقی هتل رز صدرا

زیر بنا : 7 هزار متر مربع تعداد طبقات : 4 طبقه موقعیت : شیراز ، شهر صدرا خصوصیاتی که در این پروژه وجود دارد اجرای دال شیب دار با دهانه 18 متر در 40 متر به صورت ترکیب وافل و دال پس کشیده می باشد که  با توجه به کاهش بار مرده سقف و  […]

خصوصیاتی که در این پروژه وجود دارد اجرای دال شیب دار با دهانه 18 متر در 40 متر به صورت ترکیب وافل و دال پس کشیده می باشد که  با توجه به کاهش بار مرده سقف و  ابعاد عناصر سازه ای 40 درصد صرفه اقتصادی برای کارفرما به همراه داشته است و در هر متر مربع 300 کیلوگرم ، بار سقف کاهش یافته است.