مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم

کارفرما : هولدینگ بوکا زیر بنا : 100 هزار متر مربع استان گیلان ، شهر رشت تعداد طبقات: 5 طبقه در این پروژه قالب گرین وافل به صورت دوطرفه مونتاژ شده، حذف نازک کاری سقف و کاهش بار مرده و سرعت خوب اجرا از دلایل استفاده از گرین وافل در این پروژه است.

در این پروژه قالب گرین وافل به صورت دوطرفه مونتاژ شده، حذف نازک کاری سقف و کاهش بار مرده و سرعت خوب اجرا از دلایل استفاده از گرین وافل در این پروژه است.