پروژه ها

پروژه ها

مشهد / كاربري مسكوني
6سقف /زيربنا1300متر مربع
تهران / كاربري بيمارستان
زيربنا 10000متر مربع
بلوار بعثت همدان
اجراي گرين وافل به صورت دال یکطرفه
پروژه امیرکبیر همدان
اجرا گرين وافل بصورت دال یکطرفه
پروژه آفرینش
پروژه آفرینش / کاربری مسکونی
پروژه تجاری و اداری سید خندان تهران
در 10 طبقه با زیربنای 2100 متر مربع
پروژه فیروزه شهر اهواز
زیربنا 120000متر مربع / بلندترین دهانه12متر
اصفهان، خيابان پروين
بلندترین دهانه 13 متر /8 سقف /زیربنا 2400 مترمربع
پروژه گلسار رشت
مساحت1300متر مربع در6 سقف / دهانه 10متر
پروژه هتل رز صدرا (شیراز)
دهانه 18 متر / زیربنا 7000 متر مربع
پروژه 64 واحدی تعاونی مسکن استاید دانشگاه اصفهان
زیربنا 14000 مترمربع / طراحی و اجرای سقف گرین وافل
پروژه لوکس عمارت کاوه تهران
زیربنا 4200 متر مربع / اجراي سقف گرين وافل به صورت وافل يكطرفه
مشهد ، كاربري مسکوني
8سقف / مساحت 2800متر مربع
کارخانه کفش شهرک صنعتی قرچک استان تهران
زیربنا 3000 متر مربع ، بزرگترین دهانه 10 متر
ساری ، پروژه مسکونی نسیم
زیربنای 4000متر مربع، اجرای گرین وافل به صورت دال یکطرفه
لارستان فارس ، پروژه مسکونی ایراهستان
زیر بنا 15000 متر مربع ، اجرا بر اساس وافل یک طرفه گرین وافل
اصفهان ، مجتمع تجاری مسکونی
اجرای سقف چهارم ، طراحی بر اساس ترکیب وافل یکطرفه و دوطرفه
تهران پروژه مسکونی سهروردی
متراژ 1400 متر مربع در 7 طبقه دال یکطرفه
پارکینگ دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد
اجرا به صورت دال یک طرفه و نمای اکسپوز
بیمارستان 64 تخته خوابی مشهد
بهینه سازی و اجرا با سیستم سقف گرین وافل
پروژه مسکونی بام سپید
اجرا به صورت ترکیب دال یک طرفه و دوطرفه
پروژه تجاری حافظ
اجرا به صورت دال دوطرفه
پروژه مسکونی استان مرکزی
اجرا به صورت دال یکطرفه - تیرچه درجا
پروژه مسکونی گلستان
اجرا به صورت دال یکطرفه - حذف تیرچه دوبل
دانشکده علوم پزشکی شهرستان لار
اجرا به صورت دال یکطرفه - تیرچه درجا
پروژه تجاری- مسکونی شهر کرد
اجرای سقف گیرین وافل با ابعاد جدید قالب (30*75*75)
پروژه مرداس سنتر
ترکیب دال یک طرفه و دو طرفه
پروژه وحدت شیراز
گرین وافل جایگزین فوم
پروژه شهر جدید صدرا
گرین وافل اسکلت فلزی
پروژه سهند شیراز
گرین وافل جایگزین فوم
پروژه 416 واحدی زیتون شیراز
دال یک طرفه تیرچه پیوسته
پارکینگ طبقاتی
دال یک طرفه
پروژه عراق (نجف اشرف)
اجرا به صورت دال دوطرفه
مجتمع مسکونی 15 طبقه ارکیده تهران
اجرا به صورت ترکیب دال یکطرفه و دوطرفه

عبارت مورد نظر را وارد کنید...