پروژه ها

پروژه ها

پارکینگ دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد
اجرا به صورت دال یک طرفه و نمای اکسپوز
مجتمع مسکونی 15 طبقه ارکیده تهران
اجرا به صورت ترکیب دال یکطرفه و دوطرفه
پروژه عراق (نجف اشرف)
اجرا به صورت دال دوطرفه
پارکینگ طبقاتی
دال یک طرفه
پروژه 416 واحدی زیتون شیراز
دال یک طرفه تیرچه پیوسته
پروژه سهند شیراز
گرین وافل جایگزین فوم
پروژه شهر جدید صدرا
گرین وافل اسکلت فلزی
پروژه وحدت شیراز
گرین وافل جایگزین فوم
پروژه مرداس سنتر
ترکیب دال یک طرفه و دو طرفه
پروژه تجاری- مسکونی شهر کرد
اجرای سقف گیرین وافل با ابعاد جدید قالب (30*75*75)
دانشکده علوم پزشکی شهرستان لار
اجرا به صورت دال یکطرفه - تیرچه درجا
پروژه مسکونی گلستان
اجرا به صورت دال یکطرفه - حذف تیرچه دوبل
پروژه مسکونی استان مرکزی
اجرا به صورت دال یکطرفه - تیرچه درجا
پروژه تجاری حافظ
اجرا به صورت دال دوطرفه
پروژه مسکونی بام سپید
اجرا به صورت ترکیب دال یک طرفه و دوطرفه
بیمارستان 64 تخته خوابی مشهد
بهینه سازی و اجرا با سیستم سقف گرین وافل

عبارت مورد نظر را وارد کنید...