مشهد ، کاربری مسکونی

مشهد ، کاربری مسکونی

توضیحات

مشهد ، کاربری مسکونی / آماده سازی سقف آخر / مساحت 2800 متر مربع
طراحی با سقف گرین وافل به صورت دال یکطرفه

عبارت مورد نظر را وارد کنید...