پروژه فیروزه شهر اهواز

پروژه فیروزه شهر اهواز

توضیحات

اهواز، پروژه فیروزه / زیربنا 120000متر مربع / اجرای گرین وافل به صورت وافل دوطرفه(60×80) / بلندترین دهانه12متر

عبارت مورد نظر را وارد کنید...