پروژه گلسار رشت

پروژه گلسار رشت

توضیحات

رشت، پروژه گلسار / مساحت1300متر مربع در6 سقف / دهانه 10متر
 طراحي بر اساس وافل دوطرفه 

عبارت مورد نظر را وارد کنید...