کارخانه کفش شهرک صنعتی قرچک استان تهران

کارخانه کفش شهرک صنعتی قرچک استان تهران

توضیحات

استان تهران، کارخانه کفش شهرک صنعتی قرچک ، زیربنا 3000 متر مربع
بزرگترین دهانه 10 متر ، حذف نازك كاري سقف

عبارت مورد نظر را وارد کنید...