پروژه مسكوني ريمو

پروژه مسكوني ريمو

توضیحات

مازندران، چالوس، پروژه مسكوني ريمو
زيربنا ١٤٠٠٠متر مربع
اجرا توسط تيم فني و اجرايي گرين وافل

استان مازندران
١٤٠٠٠متر مربع
مسکونی

عبارت مورد نظر را وارد کنید...