پروژه مسکونی پل تمدن اصفهان

پروژه مسکونی پل تمدن اصفهان

توضیحات

اصفهان/ پل تمدن / كاربري مسكونی / اجرای دهانه ١٢متر / سقف گرين وافل با عملكرد دوطرفه

عبارت مورد نظر را وارد کنید...