اصفهان، مرداویج

اصفهان، مرداویج

توضیحات

اصفهان، مرداویج / پروژه مسكوني زیربنا 2000 مترمربع / دهانه 11متر
اجرا با سيستم سقف گرين وافل با ابعاد 25*60*80
25*60*80

عبارت مورد نظر را وارد کنید...