محافظة بوشهر،میناء کنگان

محافظة بوشهر،میناء کنگان

توضیحات

محافظة بوشهر،میناء کنگان/تنفیذ سقف گرین وافل فی مشروع سکنی /اکبر فتحه ۱۱متر/قیاس القالب 60*60*25

عبارت مورد نظر را وارد کنید...