اصفهان، مرداویج

اصفهان، مرداویج

توضیحات


اصفهان، مرداویج / پروژه مسكوني زیربنا ۲۰۰۰ مترمربع / دهانه ١١متر
اجرا با سيستم سقف گرين وافل با ابعاد ٢٥٦٠٨٠
 

256080

عبارت مورد نظر را وارد کنید...