تهران، پروژه مسكوني

تهران، پروژه مسكوني

توضیحات


تهران، پروژه مسكوني با زيربناي ١٥٠٠٠متر مربع در ١٠طبقه
اجراي سقف گرين وافل به صورت تركيب وافل يكطرفه و دوطرفه
 

15000
10

عبارت مورد نظر را وارد کنید...