ایران ،طهران،مشروع النخل السکنی .منطقة چیتگر

ایران ،طهران،مشروع النخل السکنی .منطقة چیتگر

توضیحات

ایران ،طهران،مشروع النخل السکنی .منطقة چیتگر/ المساحه 200.000 متر مربع فی 27طابق/تنفیذ بواسطة الفریق الفنی و التنفیذی گرین وافل

200،000
27

عبارت مورد نظر را وارد کنید...