نمایش 1-5 از 5 نتیجه

تفاهم نامه همکاری شرکت a.s و شرکت شریف سازه

در راستای پیوند صنعت و دانش، مجتمع تولیدی صنعتیa.s و شرکت مهندسین مشاور شریف سازه در زمینه بهینه سازی انواع پروژه های ساختمانی با استفاده از سیستم سقف "گرین وافل" تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند.

عقد تفاهم نامه با انجمن انبوه سازان استان قزوین

عقد تفاهم نامه فی ما بین انجمن انبوه سازان استان قزوین و قالب سقف گرین وافل در راستای ارتقاء سطح کیفی و کاهش هزینه های ساخت پروژه های ساختمانی در تاریخ 95/4/12 منعقد گردید.

عقد تفاهم نامه با تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن تـــهران

عقد تفاهم نامه همکاری سقـف گــرین وافل و تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن تـــهران ==================================== عقد تفاهم نامه همکاری سقـف گــرین وافل و تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن تـــهران و قالب سقف گرین وافل

تیزر تبلیغاتی معرفی سقف گرین وافل

حضور تیم فنی گرین وافل در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

حضور تیم فنی گرین وافل در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

عبارت مورد نظر را وارد کنید...