پروژه 416 واحدی زیتون شیراز

کارفرما : تعاونی مسکن شهرداری شیراز زیر بنا : 50 هزار متر مربع بزرگترین دهانه : 7.80 متر موقعیت : شیراز این پروژه مسکونی از نوع اسکلت بتنی و شامل 7بلوک 11طبقه می باشد که بر اساس سقف گرین وافل طراحی و اجرا می گردد. از دلایل استفاده گرین وافل در این پروژه سرعت و […]

این پروژه مسکونی از نوع اسکلت بتنی و شامل 7بلوک 11طبقه می باشد که بر اساس سقف گرین وافل طراحی و اجرا می گردد. از دلایل استفاده گرین وافل در این پروژه سرعت و کیفیت بالاتر ، کاهش هزینه ، حذف کارگاه تیرچه ریزی و کاهش حمل و نقل درون کارگاهی به علت اجرای تیرچه در جا می باشد.