پروژه وحدت شیراز

زیر بنا : 17 هزار متر مربع تعداد طبقات : 18 طبقه موقعیت : شیراز دراین پروژه قالب گرین وافل بجای بلوک پلی استایرن استفاده شده و تغییری در طراحی سازه صورت نگرفته است. دلیل استفاده گرین وافل، ارتقای کیفیت اجرای سقف، افزایش سرعت، حذف بلوک و حذف کارگاه تیرچه سازی به دلیل کمبود فضای […]

دراین پروژه قالب گرین وافل بجای بلوک پلی استایرن استفاده شده و تغییری در طراحی سازه صورت نگرفته است. دلیل استفاده گرین وافل، ارتقای کیفیت اجرای سقف، افزایش سرعت، حذف بلوک و حذف کارگاه تیرچه سازی به دلیل کمبود فضای پروژه می باشد. اسکلت پروژه در نهایت دو ماه زودتر از برنامه زمان بندی به اتمام رسیده است.