پروژه مسکونی سهیل تهران

زیر بنا : 3.5 هزار متر مربع موقعیت : تهران