پروژه مسکونی ریمو

کارفرما : جناب آقای جابر انصاری زیر بنا : 14 هزار متر مربع تعداد طبقات : 12 طبقه موقعیت : شیراز این پروژه مسکونی از نوع اسکلت بتنی می باشد که بر اساس سقف گرین وافل طراحی و اجرا می گردد. از دلایل استفاده گرین وافل در این پروژه سرعت بالا، کاهش بار مرده سقف […]

این پروژه مسکونی از نوع اسکلت بتنی می باشد که بر اساس سقف گرین وافل طراحی و اجرا می گردد. از دلایل استفاده گرین وافل در این پروژه سرعت بالا، کاهش بار مرده سقف و کاهش مصرف مصالح بوده است.