پروژه مسکونی برجمان شیراز

زیر بنا : 15 هزار مترمربع موقعیت : شیراز اجرای سقف گرین وافل در اسکلت فلزی طراحی سقف وافل با عملکرد یک طرفه مزیت های سقف گرین وافل در اسکلت فلزی : کاهش خطر آتش سوزی و افزایش ایمنی به علت حذف بلوک پلی استایرنکاهش قابل توجه لرزش سقف و نیز کاهش هزینه در مقایسه […]

اجرای سقف گرین وافل در اسکلت فلزی

طراحی سقف وافل با عملکرد یک طرفه

🖋️مزیت های سقف گرین وافل در اسکلت فلزی :

✅کاهش خطر آتش سوزی و افزایش ایمنی به علت حذف بلوک پلی استایرن
✅کاهش قابل توجه لرزش سقف و نیز کاهش هزینه در مقایسه با سایر سقفها (عرشه فولادی، کامپوزیت ، تیرچه فوم و …)
✅سرعت اجرای مناسب، در این پروژه فاصله زمان بتن ریزی هرسقف یک هفته می باشد