پروژه قصردشت شیراز

زیر بنا : 7 هزار مترمربع در 10 طبقه موقعیت : شیراز با سیستم سقف گرین وافل و عملکرد دوطرفه ، سایز قالب ۶۰*۸۰

با سیستم سقف گرین وافل و عملکرد دوطرفه ، سایز قالب ۶۰*۸۰