پروژه سرو قامتان شهرک صدرا (شیراز)

کارفرما : شرکت سد و عمران پارس گستر مساحت : 100 هزار متر مربع موقعیت: شیراز ، شهرک صدرا در این پروژه ، پس از حذف تیرچه پیش ساخته و بلوک پلی استایرن ، سقف بر اساس وافل با عملکرد یکطرفه باز طراحی گردید.حذف تیرچه های دوبل و کاهش مصرف مصالح از موارد بهینه سازی […]

در این پروژه ، پس از حذف تیرچه پیش ساخته و بلوک پلی استایرن ، سقف بر اساس وافل با عملکرد یکطرفه باز طراحی گردید.حذف تیرچه های دوبل و کاهش مصرف مصالح از موارد بهینه سازی این پروژه می باشد.