پروژه بازار بزرگ پرندگان اصفهان

کارفرما : سازمان میادین شهرداری زیر بنا : ۷۰۰۰ مترمربع در ۷ سقف موقعیت : اصفهان طراحی قالب گرین وافل ارتفاع ۳۰ آکس ۷۵  استفاده از نمای اکسپوز سقف و حذف نازک کاری

طراحی قالب گرین وافل ارتفاع ۳۰ آکس ۷۵ 

استفاده از نمای اکسپوز سقف و حذف نازک کاری