طرح توسعه میدان میوه و تره بار کرج

زیر بنا : 13 هزار متر مربع موقعیت : کرج حذف کامل نازک کاری سقف و کاهش هزینه با استفاده از قالب غیر ماندگار گرین وافل با عملکرد یکطرفه ابعاد 75 و ارتفاع30

حذف کامل نازک کاری سقف و کاهش هزینه با استفاده از قالب غیر ماندگار گرین وافل با عملکرد یکطرفه ابعاد 75 و ارتفاع30