جزیره کیش پروژه اداری نمایشگاهی کایکوپلاس

زیر بنا : 2,700 مترمربع موقعیت : جزیره کیش طراحی و اجرا با سیستم سقف گرین وافل، عملکرد یکطرفه

طراحی و اجرا با سیستم سقف گرین وافل، عملکرد یکطرفه