تفاهم نامه همکاری شرکت a.s و شرکت شریف سازه

در راستای پیوند صنعت و دانش، مجتمـع تـولیـدی صنعتی a.s و شـرکت مهنـدسین مشـاور شـریف سـازه در زمینه بهینه سازی انواع پروژه های ساختمانی با استفاده از سیستم سقف “گرین وافل” تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند. شرکت شریف سازه، شرکتی دانش بنیان و با سابقه در زمینه طراحی و بهینه سازی پروژه های ساختمانی […]

عقد تفاهم نامه با انجمن انبوه سازان استان قزوین

عقد تفاهم نامه فی ما بین انجمن انبــوه سـازان استـان قـزویـن و قالب سقف گرین وافل در راستای ارتقاء سطح کیفی و کاهش هزینه های ساخت پروژه های ساختمانی در تاریخ 95/4/12 منعقد گردید. افتخاری دیگر از سقف گرین وافل در راستای اهداف خود در جهت شعار انتخاب امروز مهندسی فردا….