مراحل اجرای سقف وافل در شیراز(پروژه سروقامتان)

 

در این مقاله تلاش شده است تا به صورت موردی به یکی از پروژه های اجرای سیستم سقف وافل در شهر شیراز که توسط مجموعه فنی مهندسی گرین وافل انجام شده است پرداخته شود تا خواننده جزییات و مراحل اجرای سقف وافل را به صورت مرحله به مرحله در جریان قرار بگیرد.

معرفی :

پروژه اجرای سقف وافل در شهر صدرای شیراز با طراحی در دو سایت مجزا مجموعا به مساحت  100.000 متر مربع بوده که شامل 5 بلوک آپارتمانی 10طبقه با پیلوت و پارکینگ در قطعه 564 (شمالی) و 4 بلوک آپارتمانی 12طبقه با پیلوت و پارکینگ در قطعه 575 (جنوبی) می باشد. نوع سازه از نوع بتنی با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی ویژه و نوع سقف وافل یک طرفه می باشد. شایان ذکر است که در ابتدا طراحی این پروژه براساس سیستم تیرچه فوم انجام شده بود که کارفرما پس از تحقیق و بررسی فراوان در رابطه با  مزایای اجرای سیستم سقف وافل نسبت به سیستم های متداول سازه ای و نیز صرفه اقتصادی تصمیم گرفت طراحی سازه این پروژه را  به سیستم سقف وافل با عملکرد یک طرفه تغییر دهد. در این پروژه تولید قالب وافل کل پروژه و اجرای پیمانی اسکلت تا مرحله سفت کاری قطعه شمالی توسط مجموعه فنی مهندسی گرین وافل به عنوان یک شرکت با سابقه در زمینه تولید و اجرای سقف وافل در شیراز انجام شده است.  

سقف وافل
سقف وافل
سقف وافل

خلاصه مراحل اجرای اسکلت بتنی با سیستم سقف وافل در شیراز :

پس از انجام خاکبرداری و اجرای بتن مگر، با توجه به نوع خاک و بارهای وارد بر سازه، فونداسیون نواری برای این پروژه انتخاب گردید. پس از پیاده سازی نقاط ستون و خط قالب بندی فونداسیون، عملیات آرماتوربندی فونداسیون و ریشه گذاری دیوار و ستون ، قالب بندی فونداسیون و پس از این مرحله بتن ریزی فونداسیون انجام گردید. در این زمان نقشه های شاپ قالب وافل توسط دفتر فنی انجام گردید، یکی از مزیت های تهیه نقشه شاپ قالب گذاری سقف وافل این است که به موازات عملیات آرماتوربندی وقالب بندی می توان مونتاژ قالب وافل را انجام داد که این امر موجب تسریع در روند اجرایی پروژه می گردد. مونتاژ قالب صرفا در سقف اول انجام می گردد و در سقف های بعدی، نیاز به مونتاژ مجدد نیست و از قالب های مونتاژ شده در سقف اول، در طبقات فوقانی نیز استفاده می گردد.

در هر مرحله اجرای اسکلت، دفتر فنی پروژه که مسولیت اجرای سقف وافل در شیراز را به عهده دارد، لیستوفر سازه را تهیه کرده و در اختیار عوامل اجرایی کارگاه قرار می دهد. تهیه دقیق لیستوفر سازه موجب افزایش سرعت اجرایی کار و جلوگیری از پرت میلگرد و مصالح می گردد.  پس از پایان یافتن عملیات آرماتوربندی دیوار و ستون، با ارایه پرمیت، این عملیات مورد تایید دستگاه نظارت قرار گرفته و مجوز قالب بندی دیوار و ستون صادر می گردد. پس از بررسی عملیات قالب بندی دیوار و ستون توسط مهندس نقشه بردار مقیم پروژه، عملیات بتن ریزی دیوار و ستون انجام می گردد. قبل از انجام بتن ریزی دیوار و ستون، عملیات مهاربندی، نصب پشت بند قالب های فلزی و نصب جک های فلزی بررسی می شود. حین اجرای بتن ریزی دیوار و ستون عملیات شاقول کردن دیوار و ستون بسیار مهم است و بعد از بتن ریزی نیز این کنترل انجام می شود. در خصوص اجرای سقف وافل، تا این مرحله تقریبا تمام سیستم های سقف ها مشابه یکدیگر هستند

پس از بتن ریزی دیوار و ستون و باز کردن قالب، عملیات اجرای سقف وافل در شیراز شروع می شود. در ابتدای هر پروژه، مجموعه فنی مهندسی گرین وافل بر اساس اطلاعات فنی اولیه اقدام به تهیه  نقشه شاپ قالب گذاری وافل می کند .  این کار سبب تسریع دراجرای سقف اول- که نیاز به مونتاژ اولیه دارد- می شود. قالب های وافل مجموعه فنی مهندسی گرین وافل در سایزهای مختلف 10،15،50 سانتی متری و همچنین درپوش 45 و 15 سانتی متری تولید می شود که این قالب ها از طریق پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند. در ادامه در خصوص انتخاب اجرای تیرچه درجا در پروژه اجرای سقف وافل در شیراز نکاتی ارایه خواهد شد.

  اجرای تیرچه در سیستم سقف وافل به صورت کلی به سه صورت است:

  1. اجرای تیرچه درجا با سنجاقی: در این روش تیرچه در محل کارگاه بافته می شود ( معمولا دو عدد میلگرد در پایین تیرچه و یک عدد میلگرد در بالای تیرچه قرار می گیرد و میلگردها توسط سنجاقی به یکدیگر متصل می شوند)
  2. استفاده از خرپای خام آماده: در این روش میلگرد خرپا ، در کاخانه و به صورت پیش ساخته آماده و به محل پروژه منتقل شوند. جوشکاری میلگردهای خرپا با استفاده از دستگاه های مکانیزه در کارخانه انجام می شود. پس از انتقال خرپا به محل پروژه، میلگردهای تقویتی با توجه به نقشه سازه، به خرپا بسته می شوند. سرعت اجرای پروژه در این روش نسبت به روش اول بالاتر است. از لحاظ فنی اجرای تیرچه به هر دو روش موجب افزایش صلبیت و عملکرد یکپارچه سقف می گردد. که در اجرای سقف وافل در پروژه شیراز از این روش استفاده شده است.
  3. استفاده از تیرچه پیش ساخته: امکان استفاده از تیرچه پیش ساخته در اجرای سقف وافل مثل روش های معمول اجرایی( روش اجرای سقف با تیرچه و فوم) نیز وجود دارد ولی از لحاظ فنی این روش نسبت به دو روش قبلی توصیه نمی شود چرا که امکان بررسی میلگردهای خرپا وجود ندارد، بر روی ساخت بتن تیرچه نیز ممکن هست کنترل های کیفی لازم صورت نگرفته باشد و همچنین عملکذد سقف به صورت یکپارچه و یکنواخت نمی باشد.
اجرای سقف وافل در شیراز – قالب سقف وافل شیراز – گرین وافل
اجرای سقف وافل در شیراز، با استفاده از خرپای خام

در اجرای پروژه سقف وافل در شیراز پروژه سروقامتان صدرا که توسط مجموعه فنی مهندسی گرین وافل انجام شد از خرپای خام استفاده گردید که موجب افزایش سرعت پروژه و کیفیت اجرا گردید. یکی از مراحل اجرای سقف وافل، زیرسازی سقف می باشد که زیرسازی با ابزار معمول سقف های متداول مثل لوله، قوطی و چهارتراش انجام می شود. پس از اجرای کفراژ بندی سقف و کف کشی تیرها و نصب آویز تیر، وافل گذاری سقف مطابق با نقشه وافل گذاری، انجام می شود.  

 

اجرای سقف وافل در شیراز – قالب سقف وافل شیراز – گرین وافل
نصب آویز تیر(پروژه اجرای سقف وافل در شیراز)
اجرای سقف وافل در شیراز – قالب سقف وافل شیراز – گرین وافل
نصب تیرچه با استفاده از خرپای خام (اجرای سقف وافل در شیراز)

جهت اتصال عرضی قالب وافل به یکدیگر در پروژه اجرای سقف وافل در شیراز از میلگرد  U شکل استفاده می گردد. همچنین می توان به جای آن از سیم قالب بندی نیز استفاده کرد.پس از این مرحله آرماتوربندی تیرها مطابق با نقشه های اجرایی انجام می شود. در مرحله بعدی، اجرای آرماتوربندی تیرچه و شناژ مخفی نیز انجام می شود. در این مرحله جهت جلوگیری از چسبیدن میلگردهای شناژ مخفی و تیرچه به بدنه قالب وافل، می بایست از فاصله گذار بتنی ( اسپیسر) استفاده کرد. در مرحله نهایی اجرای آرماتور حرارتی مطابق با نقشه های اجرایی انجام می شود. پس از به اتمام رسیدن عملیات آرماتوربندی معمول، اجرای خیز منفی سقف انجام می شود یکی از مزیت های سقف وافل با توجه به ملولار بودن آن در مقایسه با سایر سیستم ها(تیرچه بلوک و دال تخت)  اجرای مناسب و راحت خیز منفی است. پس از تکمیل سقف وافل عملیات بتن ریزی صورت می گیرد. عملیات بتن ریزی می بایست توسط اکیپ اجرایی ماهر انجام شود و جهت داشتن نمای اکسپوز باید بتن مورد استفاده از کارایی لازم برخوردار باشد. عملیات تراکم بتن به صورت مطلوب می بایست اجرا شود. همچنین قبل از اجرای  بتن ریزی و همچنین حین اجرا می بایست زیرسازی سقف و موقعیت قالب ها بررسی شود و در صورت وجود درز و شکاف در سقف، قبل از انجام عملیات بتن ریزی موارد نقص برطرف گردد. عمل آوری بتن یکی از عملیات های مهم در اجرای اسکلت بتنی می باشد که منجر به افزایش مقاومت بتن و رسیدن به مقاومت مورد نظر و مطلوب می گردد. پس از گذشت چندین روز از اجرای سقف، مطابق با جداول مربوط به قالب برداری که در آیین نامه بتن ایران موجود هست، قالب برداری انجام می شود و قالب های گرین وافل برای اجرای سقف بعدی آماده می شوند. در پروژه اجرای سقف وافل در شیراز موارد فوق به صورت دقیق و مرحله به مرحله توسط عوامل اجرایی کنترل و اجرا گردیده است.

اجرای سقف وافل در شیراز – قالب سقف وافل شیراز – گرین وافل
بتن ریزی سقف سقف وافل(اجرای سقف وافل در شیراز)
اجرای سقف وافل در شیراز – قالب سقف وافل شیراز – گرین وافل
سقف وافل آماده بتن ریزی(اجرای سقف وافل در شیراز)
اجرای سقف وافل در شیراز – قالب سقف وافل شیراز – گرین وافل
آرماتوربندی سقف وافل(اجرای سقف وافل در شیراز)

نمای نمایان(Expose)سقف وافل  این امکان را ایجاد می کند که در مشاعات و پارکینگ ها  به اجرای سقف کاذب نیاز نباشد. البته می توان در فضاهای مسکونی نیز با اجرای نورپردازی مناسب از نمای نمایان سقف وافل نیز استفاده نمود که موجب شکیل تر شدن فضا نیز می گردد. در پروژه اجرای سقف وافل در شیراز، بخش عمده ایی از پارکینگ ها، بدون نازک کاری سقف و به صورت نمایان مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.

اجرای سقف وافل در شیراز – قالب سقف وافل شیراز – گرین وافل
نمای نمایان(اکسپوز) سقف وافل

 مجموعه فنی مهندسی گرین وافل  با بیش از 13 سال سابقه اجرایی به عنوان اولین تولید کننده، مشاور و مجری تخصصی سقف وافل نوین در ایران و شهر شیراز و نیز با سابقه انجام پروژه های متعدد در کشور و کشورهای همسایه نظیر عراق، جمهوری آذربایجان و افغانستان رزومه درخشانی در زمینه تولید، طراحی و اجرای سقف وافل دارد.   

مدیر پروژه مهندس مسعود پروین                                                         

تهیه کننده:دکتر محمدعلی شکوهی