پس از ماه ها عدم انتشار اطلاعات، بالاخره در آبان ماه۱۴۰۲ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نسبت به انتشار اطلاعات و داده های مربوط به معاملات مسکن اقدام نمود.
در ادامه تحولات و روند بازار مسکن تهران در سال ۱۴۰۲ مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد که این اطلاعات می تواند در تصمیم گیری و جهت گیری سازندگان تاثیر گذار خواهد بود.
با توجه به آنکه صنعت ساخت و ساز و مسکن به صورت مستقیم با حدود ۳۰۰شغل و غیر مستقیم ۱۰۰۰نوع شغل در ارتباط است، رشد یا رکود آن بر درآمد اقشار جامعه تاثیر گذار خواهد بود

برای دانلود مشاهده کامل خبر میتوانید pdf زیر را دانلود فرمایید