مجتمع تجاری سر ویلیام-عراق

مجتمع تجاری سر ویلیام-عراق

توضیحات

بهینه سازی طراحی واجرای این پروژه توسط تیم فنی و اجرایی گیرین وافل انجام گرفته است 

عراق-شهر کوت
متراژ 8 هزار متر مربع
تجاری
تعداد سقف 4

عبارت مورد نظر را وارد کنید...