پروژه تجاری فرهنگی تهران پارس

پروژه تجاری فرهنگی تهران پارس

توضیحات
موقعیت: تهران
35 هزار متر مربع
کاربری: تجاری
تعداد سقف: 10سقف

نوع اسکلت: 5 طبقه بتنی، 5 طبقه فلزی

عبارت مورد نظر را وارد کنید...