پروژه مرداس سنتر

پروژه مرداس سنتر

توضیحات
موقعیت: تهران
متراژ: 28 هزار متر مربع
کاربری: تجاری، اداری و پارکینگ
تعداد سقف: 14 سقف

نوع اسکلت: بتنی

کارفرما: جناب آقای عباس انواری

عبارت مورد نظر را وارد کنید...