پروژه شهر جدید صدرا

پروژه شهر جدید صدرا

توضیحات
موقعیت: شهر جدید صدرا
متراژ: 3600 متر مربع
نوع اسکلت: فلزی
تعداد سقف: 5 سقف

کارفرما: شرکت آبادگران عصر آسیا

عبارت مورد نظر را وارد کنید...