پارکینگ مرکز خرید کوهسر مشهد

پارکینگ مرکز خرید کوهسر مشهد

توضیحات

استفاده از سقف گرین وافل در سازه بتنی قاب خمشی ویژه پروژه پارکینگ طبقاتی کوهسر به دلیل سبک بودن، سرعت اجرا، زیبایی سقف سازه ای، بهینه بودن اقتصادی و در نتیجه حذف دیوارهای برشی انتخاب گردیده است.

موقعیت: مشهد، هاشمیه 62
متراژ: 16500 متر مربع
کارفرما : شرکت توسعه و عمران کوهسر
11 سقف

پیمانکار: شرکت پیشگامان نوآوری سامان 

بزرگترین دهانه: 8 متر

 

 

عبارت مورد نظر را وارد کنید...